top of page

"אני רוצה להמשיך לרקוד מכיוון שכאשר אני רוקדת אני מרגישה חופשייה. זו הדרך שלי להיות שלמה עם עצמי. בעזרת הריקוד אני מרגישה נוח" רחל, בת 17

"כשאני רוקדת אני מרגישה אמיתית" מהרט, 12

"... גם לי יש חוג. כמו לכל הילדות בכיתה. אני יכולה להשויץ בריקודים, אני רוקדת יותר יפה ..." קלקידן, 10 

שבא במחול

 

קושי כלכלי בשילוב עם יחודיות תרבותית והתמודדות עם שונוּת חיצונית - מרחיקים רבות מבנות העדה האתיופיה מסביבה מוחלשת מהאפשרות לרקוד.

 

התכנית:

תכנית העצמה לצעירות הקהילה האתיופית בגילאי 6-18. המשתתפות, בהמלצת בתי-ספר, משתלבות בשיעורי מחול בסטודיו, ללא עלות ועל פי נטיות ליבן.

 

מדוע מחול?

בשיעורי מחול בולטים כישורים אישיים ויכולת התמדה והשקעה ללא קשר לרמת השכלה, שפה, צבע או רמה סוציו-אקונומית. שיעורי מחול בסטודיו - הנעשים באופן מכוון - מאפשרים טשטוש פערים ושינוי סדרים חברתיים. 

 

 

מטרות:

  • ביטחון עצמי והנאה בגוף ובמרחב התפתחות בעולם המחול

  • העצמת יכולת הבעה אישית מילולית ושאינה מילולית 

  • יצירת חברויות חדשות על בסיס עניין משותף

  • חיזוק יכולת התמדה, התמודדות עם קושי ועמידה במטרות

 

עליה במדדים אלה באים לידי ביטוי בחיזוק תחושת הערך העצמי ומסוגלות בינאישית בחיי היומיום.  

 

 

שבא במחול החלה לפעול בסטודיו 6 ביוזמת הגב' רות מייסון בקיץ 2013.

 

משנת 2013 ועד 2020 השתתפו בפרויקט כ 50 רקדניות ורקדנים.

 

חשוב:

מיקום הסטודיו באזור 'תפר' בין שכונות מאפשר מפגש יחודי בין משתתפות מאזור 'חזק' עם משתתפות מאזור 'חלש'. משתתפות שלעיתים לא החליפו ביניהן מילה בבית-הספר האזורי - יצרו בסטודיו קשר יחודי על בסיס עניין משותף.  התכנית מלווה ע"י מדריכה חברתית ועו"ס/ית קהילתית.  

מה אנחנו מציעות?

 

שב"א במחול 2018-20 הוקדש לזכרה של שילה פוקס

שידעה ליצור קשר של אמת עם כל אדם בכל גיל ולהעניק את התחושה שהעומדת מולה יחידה ומיוחדת במינה

__________

 

בהוקרה:

גב' רות מייסון

 

bottom of page