במסגרת תחום החינוך, מפעילה עמותת גנ"ת תפיסה חינוכית פיזיולוגית המתאימה לכל מנעד הפדגוגיות בהתמודדות עם אתגרי החינוך בבתי-הספר:

 

מכניסים את הגוף לכיתה.

 

למה?

מצד אחד:  תהליך ההוראה בכיתה מורכב ומאתגר. לא אחת מתמודדים המורים עם מצבים הדורשים גמישות, יצירתיות וכלים מותאמים לניהול הכיתה ליצירת אווירת למידה אפקטיבית ולטיפול יעיל בנושאי קשב, מוטיבציה ואלימות. 

 

מצד שני:  תלמידי בתי הספר נדרשים לשבת, לשמור על עירנות וקשב, ולהיות ממוקדים בלמידה לאורך זמן.

 

מצד שלישי:  מחקרים מזהים עליה בחוסר-שקט, דימוי עצמי ירוד, חרדה ותופעות נילוות כבר בגילאי בתי-הספר היסודיים.

מצד רביעי: המציאות מראה קושי בהוראה ורכישת מיומניות אישיות, קוגנטיביות ורגשיות, מותאמות מאה 21. תפיסות החינוך שהוגדרו לשנת 2030 עי ה OECD מדגישות את הצורך בפרסונליזציה, גלוקליזציה ומיומנויות גוף נפש. 

 

המרחב הבית-ספרי בנוי על רתימת התודעה לתהליך הלימודי כאשר הקשר עם הגוף הופך זניח. התפיסה החינוכית המערבית מפרידה בין הגוף, הנפש והתודעה, כשהיא מכוונת אל הגוף כאל 'מחזיק' קופסת הגולגולת וזאת למרות שידוע והוכח שהגוף מושפע ומשפיע על הנעשה בכיתה.

 

פריזמה ('אסטרטגיות בתנועה') היא תפיסה חינוכית יישומית הרואה בגוף הפיזי חלק בלתי נפרד מתהליכי למידה, יצירתיות והתנהלות יומיומית.

 

התפיסה מתורגמת לטכניקות פשוטות ליישום על ידי גיוס המערכות הגופניות של המורים ושל התלמידים לקשב, למידה ואווירה חיובית בכיתה - כתשתית לכל פדגוגיה חינוכית נבחרת. הטכניקות מותאמות לצוותים החינוכיים וניתנות לביצוע באופן עצמאי בכיתות כחלק מהשיעור. התכנית פשוטה ליישום, דינמית, ניתנת לשכפול ומובילה לתוצאות.

הנחלת התפיסה נעשית על ידי תכנית הכשרה מוכרת משרד החינוך:

השתלמות בית-ספרית שנתית מוכרת תגמול, כשהיא מותאמת לדרישות ואופי בית-הספר

קורסים אונליין מרוכזים פתוחים לצוותי חינוך מכל הארץ

*התפיסה נמצאת בתהליך מחקרי ארוך טווח.

**צוות חינוך

 לפרטים על קורס אונליין הבא - חורף 2021 - כאן 

 

מידע על תחום החינוך בתהליכי שדרוג

נשמח להיות בקשר,

נעמה גולדברג כהן, ראש תחום חינוך עמותת גנ"ת

amutatganat@gmail.com

הכשרה אסטרטגיות זום קובר פייסבוק.jpg
 2018 *תודה מיוחדת לאלישע ואור-חי שבתמונה ולהוריהם שהסכימו לפרסום התמונה הספונטנית