top of page

קול קורא

אחד-העם

מרחב ירושלמי לאמנות
 

_____

חלל חדש לאמנות נפתח במרחב החברתי של מלון הנשיא המתחדש

רח' אחד-העם 3 ירושלים


הגלריה, חלק ממבנה חי ושוקק, מאפשרת חשיפה לקהל הטרוגני הפועל ומתארח במקום

_____________________

אמניות ואמנים מוזמנים להציע עבודות

לתערוכה קבוצתית

 

שתערך בחודש אוקטובר 2023

 

התערוכה תתמקד בחוויות המשאירות חותם בגוף, בנפש ובתודעה

 

 

 

על ההצעה לכלול:
פרטי התקשרות

פרטים טכניים - שם, שנה, גודל, טכניקה
טקסט מלווה עד 100 מילים

 

את ההצעה יש להגיש בקובץ PDF או JPG 

ניתן להגיש הצעות בדו מימד ובתלת מימד
ניתן להציע עד 5 עבודות בקובץ אחד

 


את ההצעה יש לשלוח עד לתאריך 7/9/2023
תשובות ינתנו עד תאריך 15/9/2023

 

______ 

אחד-העם, כחלק ממרחב חברתי, מציעה רק את חלל התצוגה עצמו
על האמנים המציגים להשתתף בהוצאות הישירות
שבהצבת התערוכה (תליה, כיבוד, פרסום וכד)

_

רשום בגוף

Upload JPG File
Upload PDF File
תודה ששלחת. נשתמע בקרוב
bottom of page