top of page

אמא פלוס

 

נשים חרדיות רבות אינן זוכות לפסק-זמן עבור עצמן. עומס חיי היומיום הכולל ניהול משפחות גדולות בתקציבים נמוכים גורם להתמודדות של מגזר בתוך מגזר. התמודדויות דומות יש לאמהות מרקע סוציו-אקונומי מאתגר. חופשת הלידה היא זמן מצויין לסדנאות הכשרה והעצמה.

 

התכנית:

סדנאות 'אמא פלוס', הנערכות בחופשת לידה, מאפשרות לנשים זמן שבועי להתמקד בעצמן, בגופן ובהתמודדויות הרגשיות בתוך המשפחה. המשתתפות חוות את השילוב המאוזן של גוף, נפש, תודעה בתוך מרחב נשי אינטימי מוגן, כמו גם בתוך גבולות ההלכה.

 

מטרות:

"היום אני יודעת שכדי להיות אמא טובה אני צריכה לטפל גם בעצמי, ושהשקעה בגוף ובנפש שלי היא לא הזנחה של הילד, להפך. הסדנה מאפשרת לי להבין וליישם את זה בצורה הטובה ביותר.", משתתפת בסדנה 2016, מתנ"ס רוממה ירושלים

"למדתי בסדנה איך להיות אמא טעונה בדברים טובים, לדעת למלא את עצמי בדברים שנחוצים לי ולהנות בתקופה לא קלה."  משתתפת 2015

איך?

הסדנאות מתקיימות בשעות הבוקר, מסובסדות, ומיועדות לנשים המופנות דרך מרכזי 'טיפות-חלב' כולל שירותי שמרטפות במקביל. כל סדנה בת שישה מפגשים, 3 שעות לכל מפגש, בחלוקה לשני חלקים:

  • חלק ראשון: שעה ורבע לנפש ולתודעה בהנחיית נשות מקצוע בדגש על כלים להתמודדות במגוון נושאים, כולל חינוך ובריאות.

  • חלק שני: שעה ורבע בסדרה של טעימות מתחומי גוף שונים: פילאטיס, יוגה וסגנונות ריקוד מגוונים.

 

העבודה המשולבת של הגוף, הנפש והתודעה מאפשרת שחרור מתחים והעצמה. המפגש עם נשים נוספות הנמצאות בשלב דומה מאפשר יצירת קשרים תומכים להמשך ואכן מפגשים המשכיים מתקיימים באופן פרטי. 

 

 

רוצה להצטרף?

בניית סדנאות מסובסדות לנשים הזקוקות להן במיוחד ברחבי הארץ

שיתוף פעולה עם מרכזים קהילתיים בשכונות חרדיות ואחרות

bottom of page