ריטמיש - מסיבות ריקוד חופשי לנשים בלבד

אחת לחודש/חודשיים עם DJ אורחות

הריטמיש הבא:

דרך בית-לחם 7  (הקולוני לשעבר)

מתחם התחנה הראשונה

ירושלים

077.786.6630

052.502.6668

#JLMdance

© כל הזכויות שמורות לסטודיו 6 עמותת גנ"ת

אין להשתמש בכל חלק מהאתר