ריטמיש - מסיבות ריקוד חופשי לנשים בלבד

אחת לחודש/חודשיים עם DJ אורחות

הריטמיש הבא:

סטודיו 6 - הס6ודיו.  דרך בית-לחם 7

מתחם התחנה הראשונה, ירושלים

077.786.6630  |  052.502.6668 

@ כל הזכויות שמורות גנ"ת