להרשמה ולקבלת מערכת שעות מפורטת ועדכנית - פנו אלינו

המחזור הראשון מלא

לבקשתכן - פתחנו מחזור נוסף:  22 ליולי (ט' אב ברוח היום) עד 2 אוגוסט

הנחת הרשמה מוקדמת עד 1 יולי 2018

© כל הזכויות שמורות לסטודיו 6 עמותת גנ"ת

אין להשתמש בכל חלק מהאתר

דרך בית-לחם 7  (הקולוני לשעבר)

מתחם התחנה הראשונה

ירושלים

077.786.6630

052.502.6668

#JLMdance