להרשמה ולקבלת מערכת שעות מפורטת ועדכנית - פנו אלינו

המחזור הראשון מלא

לבקשתכן - פתחנו מחזור נוסף:  22 ליולי (ט' אב ברוח היום) עד 2 אוגוסט

הנחת הרשמה מוקדמת עד 1 יולי 2018

סטודיו 6 - הס6ודיו.  דרך בית-לחם 7

מתחם התחנה הראשונה, ירושלים

077.786.6630  |  052.502.6668 

@ כל הזכויות שמורות גנ"ת