top of page

להגשים חלום מהצעד-הראשון או לחזור לטונדו של פעם... שיעורי הבלט עם לנה ריקנר מורכבים מפוקוס על תנועתיות ונשימה באמצעות השפה של הבלט - גילוי התנועה החופשית והנושמת, פירוקה לגורמים והימצאותה בגוף הרוקד מחדש.

 

בשיעור נשכלל יכולת טכנית, נחפש מנועים תנועתיים וגם נעוף אל צעדים גרנדיוזיים.

השיעור בנוי מעבודה ליד הבר, תרגילים במרכז ותנועה מהפינה.

מתוך שיעור ממשיכות

הצטרפות לשיעורים במגוון אופציות - כרטיסיות או מנויים

לשיעור ניסיון - הרשמה בלינק

נתראה בס6ודיו...

bottom of page