מערכת שעות שנה"ל 2019-2020

מערכת נתונה לשינויים | יש לעקוב אחר הפרסומים

*יש להתקשר לפני הגעה ראשונה או לשלוח ווטסאפ 052-5026668

ניתן לצפות במערכת השעות גם בקישור הבא:

לצפיה PDF והורדת מערכת שנה"ל 2019-20 - לחצו כאן

לצפיה PDF והורדת מערכת רק חוגים בי"ס למחול הס6ודיו - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לסטודיו 6 עמותת גנ"ת

אין להשתמש בכל חלק מהאתר

דרך בית-לחם 7  (הקולוני לשעבר)

מתחם התחנה הראשונה

ירושלים

077.786.6630

052.502.6668

#JLMdance