* מערכת ספטמבר 2020 עד יוני 2021 *

בסטודיו 1, בסטודיו 2 מרפסת ועל גג התחנה הראשונה -

דוקא עכשיו באות לרקוד !

*שיעורי ניסיון - חובה ווטסאפ הרשמה לפני הגעה 052-5026668

מערכת נתונה לשינויים ע"פ החלטות תו-סגול

הנחיות ס6ודיו ע"פ מתווה משרד הבריאות:

*כמות משתתפות 1 ל 7 מ"ר(מיקומים מסומנים):

אולם 1: 15 משתתפות+מורה, אולם 2: 10 משתתפות+מורה

*חובת הרשמה מראש

*חובת מדידת חום וחתימה על הצהרת בריאות בכל כניסה

*חובת מסיכה אלא אם בזמן השיעור

*שמירת ריחוק חברתי ושטיפת ידיים לפי הנהלים

*ציוד אישי בלבד: מזרון, בקבוק מים

קישור למערכת 2020 שנתית PDF להדפסה

סטודיו 6 - הס6ודיו.  דרך בית-לחם 7

מתחם התחנה הראשונה, ירושלים

077.786.6630  |  052.502.6668 

@ כל הזכויות שמורות גנ"ת