מערכת שעות עדכנית

מערכת נתונה לשינויים ע"פ החלטות תו-סגול | יש לעקוב אחר הפרסומים

 

מערכת אוגוסט 2020

בסטודיו 1, בסטודיו 2 מרפסת ועל גג התחנה הראשונה -

דוקא עכשיו באות לרקוד !

*שיעורי ניסיון - חובה ווטסאפ לאישור הרשמה לפני הגעה 052-5026668

*רקדניות סטודיו - חובה להירשם מראש דרך האפליקציה 

הנחיות ס6ודיו ע"פ מתווה משרד הבריאות:

*כמות משתתפות מותרת (מיקומים מסומנים):

אולם 1: 14 משתתפות+מורה, אולם 2: 9 משתתפות+מורה

*חובת הרשמה מראש באפליקציה, לא תותר כניסה ללא הרשמה

*חובת מדידת חום וחתימה על הצהרת בריאות בכל כניסה

*חובת מסיכה אלא אם בזמן השיעור

*שמירת ריחוק חברתי ושטיפת ידיים לפי הנהלים

*ציוד אישי בלבד: מזרון, בקבוק מים

קישור למערכת אוגוסט 2020 PDF להדפסה

קישור למערכת שעות שנתית מתחילה 1/9/2020 PDF להדפסה

מערכת שנהל 2020-21.jpg

סטודיו 6 - הס6ודיו.  דרך בית-לחם 7

מתחם התחנה הראשונה, ירושלים

077.786.6630  |  052.502.6668 

@ כל הזכויות שמורות גנ"ת