top of page

המידע מיועד אך ורק לשימוש צוותי חינוך שעברו הכשרת גנ"ת

שימוש במידע זה ללא הכשרה מתאימה - אסור

לשאלות והזמנת הכשרה - פנו אלינו

מכניסים את הגוף לכיתה. 

ערוץ זה מלווה את תכנית ההכשרה 'אסטרטגיות בתנועה'. הסרטונים מהווים תזכורת ובסיס לשילוב החומרים שלמדנו בקורס, מתוך כוונה שתעשו בהם שימוש עצמאי בעזרת הפוסטרים, הכרטיסיות והמחוונים השונים. 

תזכורת סדר פעולות:

 • מטרה - כללי:  הרגעה, עוררות, קשב ואיסוף, גיבוש קבוצה | פרטני / במהלך שיעור: קשב, מוטיבציה, תסכול, חרדה, אקלים 

 • זמן - מעבר, תוך כדי, אינטגרלי פדגוגי/רגשי

 • ביצוע - אישי / כיתתי

 • הנחיה - מורה, תלמיד/ה 

 • מרחב - קדימה, אחורה, ליד

 • תרגילים - יחידים / רצף קבוע / רצף משתנה

 • מוזיקה - מילים, מקצבים, מסרים

 • קצב - לאט, מהר

 • נשימה - בהתאמה 

 • התמדה - הטמעה בסדר יום, כלי אישי עצמאי

דוגמאות לפעילויות גנ"ת שאתן שלחתן:

 • היכרות והטמעת הסמלים ע"י הפעלת גלגל תרגילי גנ"ת - כאן

 • מיקוד ראיה וסימנים מוסכמים של יחידים מול המורה

 • שילוב הסמלים בקליפ קיים

 • חוברת רפלקציה אישית

הסרטונים מחולקים לקטגוריות כלליות - לחצו כאן:

נשימה, חושים, מוטוריקה, קואורדינציה, לקומבינציות, דמיון מודרך, מחוונים. -  זכרו שהתרגילים חופפים ומשלימים את החלוקה הכללית 

תרגילי גנ"ת - חושים:

תרגילי גנ"ת - מוטוריקה:

תרגילי גנ"ת - קואורדינציה:

תרגילי גנ"ת - קומבינציות:

תרגילי גנ"ת - דמיון מודרך:

bottom of page